#5

T H R O U G H   A   G L A S S ,   C L E A R L Y
9. September 2016 – 15. Januar 2017

A U S S T E L L U N G S U M B A U
G2 geschlossen bis 8. September 2016

S A M M L U N G   H I L D E B R A N D
Loy, Rauch, Schnell, Weischer & Co.

N E U E R S C H E I N U N G
Ausstellungskatalog, MMKoehn 2016

T H E   B I G   W E E K E N D
Leipzig Guide by Louis Wise